<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://r3243we.skroc.pl">http://r3243we.skroc.pl</a> </center>